VNA Blog.nl

VIPP-programma. Driekwart stap in de goede richting.

Vanaf 1 juli 2018 zal er een download beschikbaar zijn van het #radiologieverslag. Maar ik heb nog geen online toegang tot de bijbehorende beelden; ook niet in 2020 wanneer mijn ziekenhuis alle doelstellingen van het VIPP-programma heeft behaald. Dan maar even een aanvraag doen voor het verstrekken van de beelden op CD of DVD. Deze methode (in zekere mate analoog aan de papieren overdracht) prijkt inmiddels hoog op het frustratielijstje van menig zorgprofessional en patiënt.

Ik ben niet betrokken geweest bij de totstandkoming van het programma, noch bij leveranciersbijeenkomsten. Daarom hierbij de mening van iemand langs de zijlijn.

En “MijnBeelden” binnen het patiëntenportaal dan?

Eigenlijk ben ik zeer positief over het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt & Professional (#VIPP). Maar als de eHealth expert van onze ZIS/EPD marktleider nu al aangeeft dat “alle VIPP-doelstellingen te realiseren zijn met de reeds beschikbare software van #ChipSoft”, dan vraag ik me af of de doelstellingen niet wat ambitieuzer of uitgebreider hadden gekund. Ik mis naast de twee huidige programmadelen Patiënt & Informatie en Patiënt & Medicatie een derde programmadeel waarin doelstellingen beschreven staan rondom medische beeldvorming. Met als uiteindelijk doel, het onderdeel “MijnBeelden” binnen het portaal waar ik op z’n minst mijn eigen beelden kan bekijken. En misschien behoren meer functionaliteiten tot de mogelijkheden (zoals downloaden, uploaden en delen).

Kostenbesparing als bijkomend voordeel

Een organisatie in de Verenigde Staten heeft berekend dat het beschikbaar stellen van verslagen én beelden via een patiëntenportaal een besparing heeft opgeleverd van bijna $8 per onderzoek (bron en meer details beschikbaar via i3 groep). Veel Nederlandse ziekenhuizen verrichten jaarlijks meer dan honderdduizend #radiologie onderzoeken en behandelingen. De uitschieters presteren zelfs het dubbele. En radiologie is doorgaans niet het enige beeldvormende specialisme binnen een ziekenhuis. Interessante #businesscase als je het mij vraagt en als we toch allemaal aan het #portaal gaan sleutelen, lijkt het momentum daar. Het VIPP-programma had een mooie aanvullende stimulans kunnen zijn om leveranciers van patiëntportalen en leveranciers van VNA/PACS systemen achter één whiteboard te krijgen om samen hierover te sparren. Nu lijkt het wachten op VIPP 2.0.

Met een Vendor Neutral Archive ligt de basis er al

Een geïntegreerde ZIS/EPD zorgsuite, zoals van #ChipSoft, #Epic of #Cerner, heeft voordelen met betrekking tot het delen van gegevens met de patiënt. Eén database en ‘single source of truth’ liggen hieraan ten grondslag. Op een vergelijkbare manier kan worden geprofiteerd van een ziekenhuisbreed Vendor Neutral Archive waarin alle beelden centraal zijn opgeslagen. De verschillende PACS-en binnen de organisatie slaan hun beelden op in dit #VNA. Op die manier wordt beeldmateriaal uit huidige datasilo’s ontsloten en bovendien middels een universele viewer organisatiebreed raadpleegbaar gemaakt voor geautoriseerde zorgprofessionals.

Een significant deel van alle patiëntgegevens ‘leeft’ buiten het EPD. Een VNA strategie richt zich juist op deze content en zorgt dat deze binnen het EPD beschikbaar wordt gesteld aan eindgebruikers. Dit resulteert in een completer patiëntendossier. VNA leveranciers noemen dit ook wel een ‘image-enabled Electronic Medical Record’ en met een VNA ligt de basis er ook al voor ‘image-enabling’ van het patiëntenportaal. VNA leveranciers beschikken vaak over een webviewer met basisfuncties (zoals draaien, zoomen, pannen) dat zich hier prima voor leent.

Gebruik van het portaal wordt bepalend

Nog een reden voor het ontsluiten van medische beelden via het patiëntenportaal betreft het behalen van één van de vijf subdoelstellingen van Module A3. Hiervan moet het ziekenhuis eind 2019 er minimaal drie uit vijf scoren om in aanmerking te komen voor subsidie. De subdoelstelling stelt dat over een periode van 30 dagen 25% van alle patiënten (op basis van DBC contacten) ingelogd moet hebben op het patiëntenportaal of de link naar een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Volgens het Totaaloverzicht Nulmeting Ziekenhuizen is dit momenteel slechts bij 4 ziekenhuizen het geval, waaronder onze VNA/Viewer klant Medisch Centrum Leeuwarden (#MCL).

U zult het met mij eens zijn: hoe aantrekkelijker de voorziening voor de patient, dus hoe meer toegevoegde waarde wordt geboden, hoe hoger het percentage unieke log-ins zal zijn. Het onderdeel “MijnBeelden” in het portaal hoeft zich trouwens niet te beperken tot medische beelden, maar denk ook aan opnames van #slechtnieuwsgesprekken die de patiënt met familie nog eens rustig kan terugkijken of luisteren.

Over de auteur Bekijk alle posts Website auteur

Loyd Slikboer

Loyd Slikboer

Loyd Slikboer (30) is ruim 4 jaren werkzaam binnen de Healthcare IT sector. Na zijn afstuderen als medisch bioloog is hij zijn carrière begonnen bij Siemens Healthcare. Naast gedegen kennis van zorgprocessen en ervaring met verscheidene modules binnen de EPD/ZIS suite, heeft Loyd zich op termijn gespecialiseerd in vendor neutral archiving en XDS-infrastructuren. Vanuit Siemens is hij vertegenwoordiger geweest bij de werkgroep “Implementatierichtlijnen Generieke overdrachtsgegevens”. Enige tijd na de overname van de IT afdeling door het Amerikaanse Cerner Corporation heeft Loyd besloten de overstap te maken naar i3 groep. Loyd: “i3 groep is integrator van de Lexmark VNA & ECM oplossing en beschikt met Medisch Centrum Leeuwarden over de eerste Nederlandse referentie. Ik geloof in deze krachtige propositie en verwacht met i3 groep verscheidene nieuwe klanten te mogen aantrekken.”

Antwoorden

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Elke week de laatste blogs in uw mailbox?

VNA BlogOntvang elke week een overzicht van de nieuwste artikelen op VNAblog.nl. Laat uw e-mail adres achter en wij doen de rest. [wysija_form id="1"]