VNA Blog.nl

Tag -PACS

Vendor lock-in problematiek in zorg-ICT: Wat kunnen we leren van Vendor Neutral Archive? (Deel 3)

Afgelopen week heeft u in het tweede deel van deze blogpost gelezen dat in het verlengde van vendor lock-in er soms ook sprake kan zijn van ‘vendor blocking’. In dit derde en laatste deel wordt een voorbeeld wat verder uitgediept.

Uitgelicht voorbeeld: annotaties en metingen niet volgens de DICOM standaard

Annotaties en metingen, behorend bij een specifiek beeld, blijken in veel gevallen separaat opgeslagen in een #PACS database, gescheiden van de beelden en niet conform DICOM standaard. De #DICOM standaard biedt hier met de Grayscale Softcopy Presentation State Storage SOP Class (hierna: #GSPS) een gestandaardiseerde oplossing voor. Moderne PACS-en ondersteunen GSPS vaak al wel, wat mogelijkheden biedt voor de operationele koppeling tussen #PACS en #VNA, maar de conversie van de annotaties en metingen behorend bij de historische beelden in het (te migreren) archief naar GSPS objecten, heeft meestal nog niet plaatsgevonden. De PACS leverancier heeft hiermee een laatste troef in handen waarmee enige vertraging kan worden veroorzaakt of een financiële meevaller kan worden afgedwongen, in de vorm van bijvoorbeeld een opdracht om de migratie uit te mogen voeren.

Afdwingen van coöperatie

Een belangrijke vraag bij het managen van vendor #lockin en #blocking patstellingen is wie de coöperatie van de leverancier gaat afdwingen. Is hier een leidende rol weggelegd voor de zorginstelling, als zijnde de klant van de leverancier? En de klant is immers koning. Of moet de partij die het VNA levert dit bewerkstelligen? Waarschijnlijk zal de beste oplossing per situatie verschillen.

Daarom maar gewoon ook het VNA van de huidige PACS leverancier kiezen?

Overweegt u als zorginstelling een VNA aan te schaffen – en u wilt de in deze driedelige blogpost geopperde uitdagingen vermijden – dan is de makkelijkste keuze ook het VNA van de leverancier van uw huidige PACS te kiezen. PACS leveranciers zijn onlangs immers ook de VNA markt opgegaan met hun versie van een VNA en de reden hiervoor zal u inmiddels wel duidelijk zijn. Maar vergeet niet dat iedere leverancier die claimt een VNA aan te bieden een eigen interpretatie heeft van ‘vendor-neutral’; niet voor niets hanteert i3 groep een VNA maturity model met 5 levels van volwassenheid. Als u de beloofde #neutraliteit als zorginstelling niet afdwingt op de PACS-VNA koppeling, kunt u dan ooit met zekerheid zeggen hoe vendor-neutral uw nieuwe VNA nu daadwerkelijk is?

Benieuwd naar wat dit voor uw instelling betekent? Neem dan contact op met Loyd Slikboer (lslikboer@i3-groep.nl), solution consultant VNA bij i3 groep.

Vendor lock-in problematiek in zorg-ICT: Wat kunnen we leren van Vendor Neutral Archive? (Deel 2)

In het eerste deel van deze blogpost heeft u gelezen dat bij de introductie van een Vendor Neutral Archive nogal eens wordt gestuit op vendor lock-in problematiek. Lock-in kan zich op veel verschillende manieren uiten en in het geval van een specifieke technische lock-in kan men zich afvragen of deze ooit bewust in de software werd ingebouwd om te voorkomen dat het product gemakkelijk vervangen zou kunnen worden door dat van een andere leverancier. Van dergelijke opzet zal meestal geen sprake zijn. Hoe dan ook, een technische lock-in kan door een onwelwillende leverancier als probleem worden opgeworpen waardoor een situatie ontstaat die meer naar ‘vendor blocking’ riekt; dus het doelbewust vertragen van de voortgang of beïnvloeden van de uitkomst van een project terwijl een oplossing of acceptabele workaround soms gewoon voor handen is. Lees verder

Vendor lock-in problematiek in zorg-ICT: Wat kunnen we leren van Vendor Neutral Archive? (Deel 1)

In het najaar van 2015 heeft minister Schippers in een #kamerbrief benadrukt dat elektronische informatie-uitwisseling tussen #zorgverleners nog beter moet. Vooral medisch specialisten maar ook verpleegkundigen ervaren beperkte mogelijkheden als het aankomt op het elektronisch uitwisselen van #patiëntinformatie. Het niet kunnen koppelen van systemen wordt als grootste belemmering gezien. Wat echter afgedaan wordt als “niet kunnen koppelen” kan in werkelijkheid evengoed op “niet willen koppelen” duiden. In haar kamerbrief geeft de minister aan dat de mogelijkheid om informatie uit te wisselen tussen #ICT-systemen nogal eens wordt gehinderd door de bedrijfsstrategie van leveranciers die bewust aansturen op een zogeheten ‘vendor lock-in’. Dit wordt bevestigd door ervaringen rond de komst van het #VendorNeutralArchive (VNA) waarbij soms pijnlijk wordt blootgelegd hoe interoperabiliteit kan lijden onder de strijd om het behoud van eigen marktaandeel.

Lees verder

Elke week de laatste blogs in uw mailbox?

VNA BlogOntvang elke week een overzicht van de nieuwste artikelen op VNAblog.nl. Laat uw e-mail adres achter en wij doen de rest. [wysija_form id="1"]