VNA Blog.nl

Healthcare Content Management: het gaat niet om het terugverdienen

Zeker, een Healthcare Content Management (HCM)-systeem helpt ziekenhuizen om bepaalde kosten te drukken. Kostenbesparing mag echter niet meer dan een bijrol spelen bij het bepalen van een langetermijnstrategie voor HCM. Waarom vind ik dat?

Healthcare Content Management is een relatief nieuwe term in Nederland. Het brengt Enterprise Content Management (#ECM) en Vendor Neutral Archive (#VNA)-technologieën samen in één krachtig, geïntegreerd framework voor het opslaan, managen, raadplegen en uitwisselen van allerlei soorten content, waaronder medische beelden, biomedische signaaldata, digitale foto’s, video’s en documenten.

Een significant deel van alle patiëntgegevens ‘leeft’ buiten het Elektronisch Patiëntendossier (#EPD). Een #HCM strategie richt zich juist op deze content en zorgt dat deze binnen het EPD beschikbaar wordt gesteld aan eindgebruikers. Dit resulteert in een completer patiëntendossier.

Idealiter volgt uit de #businesscase voor een HCM-systeem natuurlijk een terugverdientijd. Maar met name de voordelen voor de kliniek – en daar gaat het uiteindelijk om – laten zich lastig kwantificeren (en misschien moet je dat ook niet willen). Zo hoeft een specialist niet meer in verschillende systemen te zoeken omdat er met de Universele Viewer snel toegang is tot alle beschikbare content behorend bij een patiënt. Dit is een zwaarwegend voordeel in de businesscase, maar het gaat ver om dit uit te drukken in tijdwinst per consult (en dus een hogere throughput of meer tijd voor de patiënt).

Toch geld besparen

Toch zijn er wel degelijk voorbeelden van #kostenbesparing die concreet gemaakt kunnen worden. Zo kunnen door de inzet van HCM dure opslagsilo’s van PACS-en gereduceerd worden tot een stabiel beperkte hoeveelheid, de zogenaamde working storage. Ook kunnen kosten worden bespaard op migraties bij #PACS- en storagevervangingen. Afgaand op het feit dat PACS-en gemiddeld eens in de 10 jaar worden vervangen en #storage eens in de 5 jaar, kunt u wel uitrekenen hoe vaak gemigreerd moet worden gedurende de (wettelijk voorgeschreven) levensduur van medische data. Bijkomend voordeel van een HCM-systeem is dat al deze migraties zonder productieverstoringen kunnen worden uitgevoerd.

Ook kan op het vlak van koppelingen financieel voordeel worden gerealiseerd. Zo hoeven niet alle PACS-en afzonderlijk aangesloten te worden op de regionale #XDS-infrastructuur, maar volstaat één koppeling met het HCM-systeem. Daarnaast kan, indien gewenst, het aantal viewer integraties in het EPD worden beperkt.

Bij i3 groep adviseren we om aspecten als interne informatievoorziening, performance bij het raadplegen van beelden, transmurale informatie-uitwisseling, beschikbaarheid en migraties leidend te laten zijn bij het opstellen van de businesscase. Als een HCM-systeem en bijbehorende #universeleviewer zorgvuldig worden geïmplementeerd, zullen zorgverleners hier merkbaar van gaan profiteren tijdens hun dagelijkse werkzaamheden. Een deel van de investering in een HCM-systeem is inderdaad op termijn terug te verdienen, maar dit is niet de drijvende kracht achter deze innovatie.

Deze column verscheen in Editie 9 van Op Koers

                           

Over de auteur Bekijk alle posts Website auteur

Loyd Slikboer

Loyd Slikboer

Loyd Slikboer (30) is ruim 4 jaren werkzaam binnen de Healthcare IT sector. Na zijn afstuderen als medisch bioloog is hij zijn carrière begonnen bij Siemens Healthcare. Naast gedegen kennis van zorgprocessen en ervaring met verscheidene modules binnen de EPD/ZIS suite, heeft Loyd zich op termijn gespecialiseerd in vendor neutral archiving en XDS-infrastructuren. Vanuit Siemens is hij vertegenwoordiger geweest bij de werkgroep “Implementatierichtlijnen Generieke overdrachtsgegevens”. Enige tijd na de overname van de IT afdeling door het Amerikaanse Cerner Corporation heeft Loyd besloten de overstap te maken naar i3 groep. Loyd: “i3 groep is integrator van de Lexmark VNA & ECM oplossing en beschikt met Medisch Centrum Leeuwarden over de eerste Nederlandse referentie. Ik geloof in deze krachtige propositie en verwacht met i3 groep verscheidene nieuwe klanten te mogen aantrekken.”

Antwoorden

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Elke week de laatste blogs in uw mailbox?

VNA BlogOntvang elke week een overzicht van de nieuwste artikelen op VNAblog.nl. Laat uw e-mail adres achter en wij doen de rest. [wysija_form id="1"]