VNA Blog.nl

‘Pak de regie over medische beeldinformatie’

Beeldvormende medische technologie speelt een steeds belangrijkere rol in diagnostiek en het volgen van het ziekteverloop. Maar omdat ieder systeem zijn eigen beeldopslag kent, hebben artsen nog altijd geen 360-gradenbeeld van de patiënt. Een Vendor Neutral Archive (VNA) kan helpen. Welke voordelen levert dit op voor artsen en patiënten?

Wie als patiënt anno 2017 wordt doorverwezen naar een ander ziekenhuis, loopt nog altijd grote kans een cd mee te krijgen met daarop de medische beelden. Het kan ook erger. Dan onderga je gewoon twee keer dezelfde onderzoeken. Lees verder

Tussen arts en metaal

De aanbieders van ZIS/EPD-systemen zijn in Nederland op één hand te tellen. Hun markt omvat alle ziekenhuizen en naast cure- soms ook care-instellingen. Hoe anders is dit voor Vendor Neutral Archive (VNA)-systemen: daarvan zijn er dubbel zoveel aanbieders terwijl de markt nog niet half zo groot is. Vooralsnog houden voornamelijk UMC’s en topklinische ziekenhuizen zich actief bezig met deze technologische innovatie. Hoe onderscheidt i3 groep zich van andere aanbieders? Lees verder

VIPP-programma. Driekwart stap in de goede richting.

Vanaf 1 juli 2018 zal er een download beschikbaar zijn van het #radiologieverslag. Maar ik heb nog geen online toegang tot de bijbehorende beelden; ook niet in 2020 wanneer mijn ziekenhuis alle doelstellingen van het VIPP-programma heeft behaald. Dan maar even een aanvraag doen voor het verstrekken van de beelden op CD of DVD. Deze methode (in zekere mate analoog aan de papieren overdracht) prijkt inmiddels hoog op het frustratielijstje van menig zorgprofessional en patiënt.

Ik ben niet betrokken geweest bij de totstandkoming van het programma, noch bij leveranciersbijeenkomsten. Daarom hierbij de mening van iemand langs de zijlijn. Lees verder

RSNA Chicago 2016, Beyond Imaging

Dit jaar is Femke Smit namens i³ groep naar de jaarlijkse bijeenkomst van de #RSNA in Chicago geweest, die al vele jaren wordt gehouden in het McCormick Place. De RSNA (Radiological Society of North America) is een enorm wereldwijd congres wat dit jaar voor de 102e keer georganiseerd werd met het thema Beyond Imaging. Van over de gehele wereld reizen radiologen, informatiemanagers, klinisch fysici, studenten en leveranciers af naar dit congres. Dit jaar was er een totaal van rond de 55.000 bezoekers. Lees verder

Healthcare Content Management: het gaat niet om het terugverdienen

Zeker, een Healthcare Content Management (HCM)-systeem helpt ziekenhuizen om bepaalde kosten te drukken. Kostenbesparing mag echter niet meer dan een bijrol spelen bij het bepalen van een langetermijnstrategie voor HCM. Waarom vind ik dat?

Healthcare Content Management is een relatief nieuwe term in Nederland. Het brengt Enterprise Content Management (#ECM) en Vendor Neutral Archive (#VNA)-technologieën samen in één krachtig, geïntegreerd framework voor het opslaan, managen, raadplegen en uitwisselen van allerlei soorten content, waaronder medische beelden, biomedische signaaldata, digitale foto’s, video’s en documenten.

Lees verder

Over het potentieel van de Zorg Informatie Bouwstenen

Datamigraties kunnen echte breinbrekers zijn; we zien dit bij PACS-naar-PACS migraties die vanwege complexiteit gepaard kunnen gaan met een lange doorlooptijd, hoge kosten en performance problemen voor eindgebruikers. Ook de #migratie naar een nieuwe #ZIS/#EPD suite is ingewikkeld en een complicerende factor is het converteren van gegevens uit allerlei bronsystemen naar het juiste formaat, conform het datamodel van de nieuwe suite. Lees verder

Healthcare Content Management oplossing live bij Medisch Centrum Leeuwarden

Sinds vrijdag 1 april werken medewerkers van het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) met het elektronisch patiëntendossier van #Epic. Hier is de nodige aandacht aan besteed in de media. Terecht, want #MCL spreekt zelf van de grootste verandering in de geschiedenis van het ziekenhuis. Ook door andere ziekenhuizen en geïnteresseerden binnen de zorg-ICT-branche is de voortgang van de implementatie nauwlettend gevolgd. Wat velen echter niet weten – en dat is niet onlogisch gezien het verschil in projectomvang – is dat i3 groep parallel aan de #Epic uitrol de Healthcare Content Management (#HCM) oplossing van #Lexmark heeft geïmplementeerd.

Lees verder

“Wet read”. Je bent voor of tegen.

Juist de Engelstalige benaming “wet read” staat zo mooi symbool voor onmiddellijke beoordeling van diagnostisch beeldmateriaal, zonder te (kunnen) wachten op het definitieve verslag (“final read”) van de radioloog. Het gaat doorgaans goed, maar het zijn de uitzonderingsgevallen die dit een lastig onderwerp maken en voor- en tegenstanders uit elkaar hebben gedreven. Vendor Neutral Archive (#VNA) technologie biedt ziekenhuizen nieuwe mogelijkheden op dit vlak.

Vroeger werd de nog natte röntgenfoto tegen het licht gehouden

Röntgenbeelden kunnen tegenwoordig volledig digitaal worden geacquireerd op de modaliteit en met een viewer worden bekeken. Vroeger bestond echter de noodzaak de röntgenfoto (beter is: -film) te ontwikkelen. Dit gebeurde in een doka, binnen de muren van het ziekenhuis. Er werd gebruik gemaakt van baden met verschillende chemicaliën en vervolgens ging de foto een droogproces in. Als er behoefte was aan een snelle interpretatie, werd het droogproces onderbroken en hier de nog natte foto voor gebruikt. Tegenwoordig duidt “wet read” op een interpretatie door een niet-radioloog (aanvragend arts) of radioloog met een ander aandachtsgebied, waarbij om verschillende redenen niet gewacht kon worden op het definitieve verslag van de radioloog.

Voorbeeld

Stel een patiënt komt ’s nachts op de Spoedeisende Hulp bij verdenking op een mogelijke onderarm fractuur. De SEH arts laat röntgenfoto’s maken, bekijkt de foto’s zodra deze beschikbaar zijn en stuurt de patiënt naar huis omdat er geen sprake van een fractuur lijkt te zijn. De volgende ochtend beoordeelt de dienstdoende radioloog de foto’s ook en het definitieve verslag bevestigt dat er inderdaad geen sprake is van een fractuur.

Doktersdelay

Een #wetread moet vanzelfsprekend worden opgevolgd door het inzien van het definitieve verslag van de radioloog. Het kan zijn dat er wel degelijk meer aan de hand blijkt, terwijl de patiënt soms zelfs al ontslagen is; deze moet dan telefonisch worden verzocht zich opnieuw bij het ziekenhuis te melden. Maar deze controlestap zou ook zomaar eens vergeten kunnen worden. Er zijn gevallen bekend waarbij dit heeft geresulteerd in een zogeheten ‘doktersdelay’, namelijk maanden of jaren vertraging bij het initiëren van de gepaste behandeling, eenvoudigweg omdat het afwijkende oordeel van de radioloog de aanvrager nooit bereikt heeft en de diagnose daarom niet (bij)gesteld is.

Nieuwe technologische oplossingen

Relatief nieuw is het inzetten van VNA technologie voor het mogelijk maken van een “wet read”. Er kan voor een configuratie worden gekozen waarbij modaliteiten zoals röntgenapparatuur, MRI en CT scanners direct aan het VNA worden gekoppeld en de #DICOM objecten (lees: beelden) door het VNA worden gerouteerd naar het #PACS. De beelden zijn op die manier vrijwel simultaan beschikbaar in zowel VNA als PACS. Zo ontstaan nieuwe mogelijkheden. De aanvragend arts kan met de universele viewer de beelden direct vanuit het VNA bekijken (“wet read”), terwijl het proces van beoordeling door de radioloog, die vanuit het PACS werkt, geen vertraging oploopt. Advies hierbij is het in de software inrichten van een waterdichte workflow waardoor het niet mogelijk is dat het definitieve verslag van de radioloog gemist kan worden door de aanvragend arts; bijvoorbeeld door dit als taak in een werklijst te laten verschijnen in het EPD.

“Wet read” is in feite een workaround, omdat op een bepaald moment niet de juiste radioloog beschikbaar is voor de noodzakelijke, snelle beoordeling van diagnostisch beeldmateriaal. Wellicht zullen actuele ontwikkelingen zoals #teleradiologie, waarbij op afstand 24/7 radiologische diensten worden aangeboden, de “wet read” behoefte op termijn geheel doen verdwijnen. Deze discussie zal dan – net als het handmatig ontwikkelen van röntgenfoto’s – voorgoed tot het verleden behoren.

Vendor lock-in problematiek in zorg-ICT: Wat kunnen we leren van Vendor Neutral Archive? (Deel 3)

Afgelopen week heeft u in het tweede deel van deze blogpost gelezen dat in het verlengde van vendor lock-in er soms ook sprake kan zijn van ‘vendor blocking’. In dit derde en laatste deel wordt een voorbeeld wat verder uitgediept.

Uitgelicht voorbeeld: annotaties en metingen niet volgens de DICOM standaard

Annotaties en metingen, behorend bij een specifiek beeld, blijken in veel gevallen separaat opgeslagen in een #PACS database, gescheiden van de beelden en niet conform DICOM standaard. De #DICOM standaard biedt hier met de Grayscale Softcopy Presentation State Storage SOP Class (hierna: #GSPS) een gestandaardiseerde oplossing voor. Moderne PACS-en ondersteunen GSPS vaak al wel, wat mogelijkheden biedt voor de operationele koppeling tussen #PACS en #VNA, maar de conversie van de annotaties en metingen behorend bij de historische beelden in het (te migreren) archief naar GSPS objecten, heeft meestal nog niet plaatsgevonden. De PACS leverancier heeft hiermee een laatste troef in handen waarmee enige vertraging kan worden veroorzaakt of een financiële meevaller kan worden afgedwongen, in de vorm van bijvoorbeeld een opdracht om de migratie uit te mogen voeren.

Afdwingen van coöperatie

Een belangrijke vraag bij het managen van vendor #lockin en #blocking patstellingen is wie de coöperatie van de leverancier gaat afdwingen. Is hier een leidende rol weggelegd voor de zorginstelling, als zijnde de klant van de leverancier? En de klant is immers koning. Of moet de partij die het VNA levert dit bewerkstelligen? Waarschijnlijk zal de beste oplossing per situatie verschillen.

Daarom maar gewoon ook het VNA van de huidige PACS leverancier kiezen?

Overweegt u als zorginstelling een VNA aan te schaffen – en u wilt de in deze driedelige blogpost geopperde uitdagingen vermijden – dan is de makkelijkste keuze ook het VNA van de leverancier van uw huidige PACS te kiezen. PACS leveranciers zijn onlangs immers ook de VNA markt opgegaan met hun versie van een VNA en de reden hiervoor zal u inmiddels wel duidelijk zijn. Maar vergeet niet dat iedere leverancier die claimt een VNA aan te bieden een eigen interpretatie heeft van ‘vendor-neutral’; niet voor niets hanteert i3 groep een VNA maturity model met 5 levels van volwassenheid. Als u de beloofde #neutraliteit als zorginstelling niet afdwingt op de PACS-VNA koppeling, kunt u dan ooit met zekerheid zeggen hoe vendor-neutral uw nieuwe VNA nu daadwerkelijk is?

Benieuwd naar wat dit voor uw instelling betekent? Neem dan contact op met Loyd Slikboer (lslikboer@i3-groep.nl), solution consultant VNA bij i3 groep.

Vendor lock-in problematiek in zorg-ICT: Wat kunnen we leren van Vendor Neutral Archive? (Deel 2)

In het eerste deel van deze blogpost heeft u gelezen dat bij de introductie van een Vendor Neutral Archive nogal eens wordt gestuit op vendor lock-in problematiek. Lock-in kan zich op veel verschillende manieren uiten en in het geval van een specifieke technische lock-in kan men zich afvragen of deze ooit bewust in de software werd ingebouwd om te voorkomen dat het product gemakkelijk vervangen zou kunnen worden door dat van een andere leverancier. Van dergelijke opzet zal meestal geen sprake zijn. Hoe dan ook, een technische lock-in kan door een onwelwillende leverancier als probleem worden opgeworpen waardoor een situatie ontstaat die meer naar ‘vendor blocking’ riekt; dus het doelbewust vertragen van de voortgang of beïnvloeden van de uitkomst van een project terwijl een oplossing of acceptabele workaround soms gewoon voor handen is. Lees verder

Elke week de laatste blogs in uw mailbox?

VNA BlogOntvang elke week een overzicht van de nieuwste artikelen op VNAblog.nl. Laat uw e-mail adres achter en wij doen de rest. [wysija_form id="1"]